UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2016 rok

2016-01-08 0844
Art. czytany: 1162 razy

UCHWAŁA NR IX/68/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2016 rok