Zarządzenie Nr 5.2016 Wójta Gminy Sokoły z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ogłoszonym konkursie ofert

2016-03-09 0736
Art. czytany: 2019 razy

Zarządzenie Nr 5.2016
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.