UCHWAŁA NR XI/82/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016 – 2022

2016-04-06 1320
Art. czytany: 1253 razy

UCHWAŁA NR XI/82/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016 – 2022