ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

2016-04-07 0819
Art. czytany: 2032 razy

ZARZĄDZENIE NR 9.2016
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.