Nabór wniosków o dotację z budżetu Gminy Sokoły na prace prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

2017-03-03 1253
Art. czytany: 2167 razy

Nabór wniosków o dotację z budżetu Gminy Sokoły na prace prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Wójt Gminy Sokoły informuję, że w okresie 06.03.2017r. - 17.03.2017r. można składać wnioski o dotacje z budżetu gminy Sokoły na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Sokoły i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów.
Wzór wniosku oraz zasady i tryb udzielania dotacji określone są w Uchwale Nr XII/67/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Sokoły i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sokołach
ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły pok. nr 12 (sekretariat) w godzinach 730 – 1530.
Osoba do kontaktu: Cezary Czarkowski tel. (86) 4763 010 wew. 329

W załączeniu
Uchwała Nr XII/67/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 lutego 2008 roku