UCHWAŁA NR XX/131/2017 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych ...

2017-06-01 0927
Art. czytany: 1263 razy

UCHWAŁA NR XX/131/2017
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokoły