Informacja o udzieleniu wsparcia w ramach programu 'Aktywna tablica'

2017-10-30 0900
Art. czytany: 1838 razy

Informacja

Wójt Gminy Sokoły podaje do publicznej wiadomości informacje o udzielonym wsparciu finansowym w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - 'Aktywna tablica'.

Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe:
1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach - 14000 zł (słownie: czternaście tysięcy);
2) Szkoła Podstawowa w Bruszewie - 13840 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści).
Łącznie dotacja celowa z budżetu państwa wynosi: 27840 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści).

Sokoły, dnia 30-10-2017 r.
Wójt
Józef Zajkowski