O B W I E S Z C Z E N I E - 14 listopada 2017 r. (wtorek) wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły

2017-11-07 1258
Art. czytany: 511 razy

O B W I E S Z C Z E N I E

Dnia 14 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Sokołach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Sokołach.
4. Omówienie inwestycji realizowanych w 2017 r. i przewidzianych do realizacji w 2018 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Sokoły, 2017.11.07

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Komar

Przewodniczący Komisji Rolnej
Radosław Truskolawski

Przewodniczący Komisji FGiRG
Jarosław Jankowski

Przewodniczący Komisji OKiSS
Janusz Grabowski