O B W I E S Z C Z E N I E - 18 stycznia 2018 r. wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły

2018-01-11 1133
Art. czytany: 211 razy

O B W I E S Z C Z E N I E

Dnia 18 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie zadań przewidzianych do realizacji w 2018 r. we współpracy z Powiatem Wysokomazowieckim.
4. Omówienie sposobu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy Sokoły.
5. Rozważenie możliwości lokalizacji terenów inwestycyjnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Sokoły, 2018.01.11

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Komar

Przewodniczący Komisji Rolnej
Radosław Truskolawski

Przewodniczący Komisji FGiRG
Jarosław Jankowski

Przewodniczący Komisji OKiSS
Janusz Grabowski