O B W I E S Z C Z E N I E - 19.02.2018 r. wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły

2018-02-06 1219
Art. czytany: 279 razy

O B W I E S Z C Z E N I E

Dnia 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem lokali użytkowych;
2) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sokoły przez inne niż Gmina Sokoły osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
4. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu środków na utworzenie funduszu sołeckiego w 2019 r.
5. Omówienie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy.
6. Rozważenie sposobu zagospodarowania nieruchomości gminnych w miejscowościach: Kowalewszczyzna, Idźki Młynowskie i Truskolasy Wola.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Sokoły za 2017 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Sokoły, 2018.02.09

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Komar

Przewodniczący Komisji Rolnej
Radosław Truskolawski

Przewodniczący Komisji FGiRG
Jarosław Jankowski

Przewodniczący Komisji OKiSS
Janusz Grabowski