Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa dróg ....'

2018-02-14 1351
Art. czytany: 701 razy

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych Nr 106396B ul. Ogrodowa i Nr 106397B ul. Szkolna w miejscowości Sokoły”