ZARZĄDZENIE NR 20.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sokoły i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych ...

2018-05-10 1451
Art. czytany: 345 razy

ZARZĄDZENIE NR 20.2018
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sokoły i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok