UCHWAŁA NR XXVII/173/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2018-2022

2018-05-10 1501
Art. czytany: 350 razy

UCHWAŁA NR XXVII/173/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2018-2022