Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Czajki

2019-02-19 1210
Art. czytany: 832 razy

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Czajki oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
a) nr 184/4 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 184/2
b) nr 182 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 181