Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jamiołki-Kowale

2019-03-19 0922
Art. czytany: 945 razy

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jamiołki-Kowale oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 14/1 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 14/2