Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokołach”

2019-03-28 1122
Art. czytany: 606 razy

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokołach”