Zarządzenie nr 4.2019 Wójta Gminy Sokoły w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Sokoły

2019-06-05 1514
Art. czytany: 794 razy

Zarządzenie nr 4.2019 Wójta Gminy Sokoły w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Sokoły