Informacja o spisie osób uprawnionych do głosowania

2019-06-14 1114
Art. czytany: 800 razy

Informacja

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Sokoły sporządzony został spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rady powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym Nr 110, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.
Spis udostępniany jest do wglądu w siedzibie Urzędu, ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 22. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.Podstawa prawna:
Art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027).