O B W I E S Z C Z E N I E - 23 lipca 2019 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły

2019-07-16 1450
Art. czytany: 466 razy

O B W I E S Z C Z E N I E

Dnia 23 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansowo-Gospodarczej i Rozwoju Gminy, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie zagospodarowania nieruchomości gminnych w miejscowości Bruszewo i Idźki Młynowskie.
4. Omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego.
5. Omówienie spraw związanych z gospodarką odpadami.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
7. Informacja z przeprowadzonych przez gminę przetargów na zagospodarowanie nieruchomości w Nowych Raciborach i w Waniewie.
8. Informacja o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sokoły.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.


Sokoły, 2019.07.16

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Czajkowski

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Janusz Grabowski

Przewodniczący Komisji FGiRG
Tomasz Cimaszewski

Przewodniczący Komisji OKiSS
Jadwiga Sieniawska

Przewodniczący Komisji Rolnej
Radosław Truskolawski