Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sokoły

2019-07-18 0848
Art. czytany: 531 razy

Zarządzenie Nr 12.2019
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 04 lipca 2019 r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Sokoły