Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2019-08-12 1153
Art. czytany: 256 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 3,85 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działki Nr 386
i 387/12 położone w obrębie gruntów wsi Bruszewo, gmina Sokoły”