Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

2019-10-09 1521
Art. czytany: 611 razy

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Krzewina w Sokołach wraz z infrastrukturą techniczną'.