Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

2019-10-11 0922
Art. czytany: 429 razy

W związku z przygotowaniem nowego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Sokoły do zgłaszania swoich uwag dotyczących programu.

Uwagi prosimy składać do dnia 1 grudnia 2019 r. na adres e-mail sekretariat@sokoly.pl lub do Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10. pok. 12

> Zarządzenie Wójta Gminy Sokoły w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2019 Gminy Sokoły z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie

> Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2019 Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

> Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego