Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Perki-Franki

2019-10-29 0856
Art. czytany: 374 razy

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Perki-Franki oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 7/4 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 7/5, nr 7/1, nr 7/6