UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność ...

2019-12-06 0831
Art. czytany: 381 razy

UCHWAŁA NR X/70/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Sokoły