Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.02.2020 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2020-02-28 1426
Art. czytany: 361 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.02.2020 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych- elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie części działki o nr geod. 1 - Lokalizacja 1 położonej na terenie gminy Sokoły obręb Perki Lachy”.