Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 24.03.2020 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2020-03-24 1250
Art. czytany: 224 razy

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa silosu na kiszonkę o powierzchni 600,00 m2 i szczelnego zbiornika na odciek o pojemności 5 m3 z przeznaczeniem do wykorzystania w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie zwierząt 130 DJP” na działce nr 44/1 położonej w obrębie gruntów wsi Jabłonowo-Kąty