Informacja o wydaniu postanowienia o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Sokoły

2020-10-15 1413
Art. czytany: 75 razy

Wójt Gminy Sokoły informuję iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok w dniu 15 października 2020 r. wydano postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Sokoły Nr GK.6220.7.2020 z dnia 08.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678.