Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 08.01.2021 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-01-08 1246
Art. czytany: 69 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 08.01.2021 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Nowy Świat w Sokołach na działce nr ewidencyjny 204 obręb Sokoły M, gmina Sokoły”.