Informacja o stanie majątku

2007-01-17 0805
Art. czytany: 5340 razy

Stan na 31.12.2006 r.

Środki trwałe:
7.312.812,18 zł

Pozostałe środki trwałe:
401.925,90 zł

Zbiory biblioteczne:
25540,73 zł

Wartości niematerialne i prawne:
18.430,49 zł