Informacja o stanie majątku

2007-01-17 0808
Art. czytany: 5398 razy

Stan na 31.12.2006 r.

Środki trwałe:
350.571,21 zł

Pozostałe środki trwałe:
60.245,60 zł

Zbiory biblioteczne:
0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne:
0,00 zł