Zarządzenie Nr 16/06 Wójta Gminy Sokoły z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół w Sokołach, ubiegającego się o awans...

2007-04-10 1310
Art. czytany: 2442 razy

Zarządzenie Nr 16/06
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 13 lipca 2006 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół w Sokołach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego