Informacja z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem – edukacja przedszkolna w Gminie Sokoły”

2009-12-31 0912
Art. czytany: 5949 razy

Informacja z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem – edukacja przedszkolna w Gminie Sokoły”.


1 grudnia 2009 r. dzieci z Gminy Sokoły po raz pierwszy przyszły do nowego przedszkola.

Uchwałą Rady Gminy Sokoły Nr XXVI/129/09 z dnia 29.10.09 r. – powstał Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Sokołach. Utworzono dwie grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 – letnich, w ramach realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem – edukacja przedszkolna w Gminie Sokoły”

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Dzieci w bardzo dobrych warunkach, w dobrze wyposażonym punkcie przedszkolnym mogą przygotować się do dalszego kształcenia, a dobry start szkolny decyduje o dalszych losach edukacyjnych dziecka i sukcesie szkolnym.