Informacja o losowaniu numerów dla list kandydatów

2010-11-04 0951
Art. czytany: 2634 razy

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Sokołach informuje, że w dniu 5 listopada 2010 r. o godz. 7:45 w Urzędzie Gminy w sali konferencyjnej odbędzie się losowanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy, w więcej niż jednym okręgu wyborczym – niespełniejących żadnego z warunków określonych w art. 64n ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w następujący sposób:
1) dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle kopert zawierających kartki z kolejnymi numerami dla list, ile jest komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone koperty zawierające kartki z nazwami komitetów wyborczych,
2) czynności losowania dokonają dwaj członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Sokołach wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, za druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby,
3) wyjęte z pojemników koperty z kartkami będą łączone i zszywane. Stanowić one będą dokumentację losowania.
4) z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół.
Przewodniczący Gminnej Komisji
Jadwiga Sieniawska