INFORMACJA z przebiegu konkursu ,,Najpiękniejsza posesja/zagroda w Gminie Sokoły w roku 2011”

2011-12-01 0848
Art. czytany: 3106 razy

INFORMACJA
z przebiegu konkursu ,,Najpiękniejsza posesja/zagroda
w Gminie Sokoły w roku 2011”

Jak corocznie zorganizowany został konkurs ,,Najpiękniejsza posesja/zagroda w Gminie Sokoły”
W roku 2011 do udziału w konkursie zgłoszono następujące posesje i zagrody:

I. w kategorii posesja:
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej – Stare Racibory,

II. w kategorii zagroda:
1. Bożena Łapińska – Roszki Sączki
2. Wanda Garbowska – Truskolasy Lachy
3. Stypułkowska Marzena – Truskolasy Lachy

W dniu 11.07.2011 roku komisja konkursowa w składzie:
1. Hanna Maria Kurzyna - Przedstawiciel Rady Gminy Sokoły
2. Halina Kamińska - Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego
3. Piotr Kamiński - Przedstawiciel Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sokołach
4. Cezary Czarkowski - Przedstawiciel Urzędu Gminy Sokoły

po dokonaniu oględzin posesji i zagród zgłoszonych do konkursu przyznała następujące miejsca i nagrody:

W kategorii ,,zagroda wiejska”
I miejsca:
1. Bożena Łapińska – Roszki Sączki
Nagroda rzeczowa o wartości 500 zł:
2. Wanda Garbowska – Truskolasy Lachy Nagroda rzeczowa o wartości 500 zł:
3. Stypułkowska Marzena – Truskolasy Lachy
Nagroda rzeczowa o wartości 500 zł:

W kategorii ,,posesja”
I miejsce:
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej – Stare Racibory
Nagroda rzeczowa o wartości 500 zł:

W dniu 25 października 2011 r. na X Sesji Rady Gminy Sokoły odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu.


Sporządził:
Cezary Czarkowski