UCHWAŁA NR VII/36/07 RADY GMINY SOKOŁY - szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

2007-06-28 1201
Art. czytany: 2072 razy

Z dnia: 26 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR VII/36/07
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

(treść w załączniku)