ZARZĄDZENIE NR 10.2013 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy

2013-07-24 1447
Art. czytany: 1820 razy

ZARZĄDZENIE NR 10.2013
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy