Zarządzenie Nr 10.2014 Wójta Gminy Sokoły z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ogłoszonym konkursie ofert ...

2014-03-20 0848
Art. czytany: 2553 razy

Zarządzenie Nr 10.2014
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.