ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

2014-04-03 0849
Art. czytany: 1653 razy

ZARZĄDZENIE NR 11.2014
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok