Informacje ogólne

2004-05-04 1510
Art. czytany: 6316 razy

Przewodniczący Rady Gminy Sokoły – Krzysztof Grabowski

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. Upoważniony jest do reprezentowania Rady na zewnątrz oraz koordynowania prac komisji Rady.

Przewodniczący Rady w szczególności:
1) zwołuje sesję Rady;
2) ustala porządek obrad;
3) przewodniczy obradom;
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały.