ZARZĄDZENIE NR 3.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji do załatwiania spraw

2014-08-22 1019
Art. czytany: 2366 razy

ZARZĄDZENIE NR 3.2014
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Sokoły