ZARZĄDZENIE NR 6.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany

2014-08-22 1026
Art. czytany: 2469 razy

ZARZĄDZENIE NR 6.2014
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany