ZARZĄDZENIE NR 28.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku ...

2014-08-22 1245
Art. czytany: 2007 razy

ZARZĄDZENIE NR 28.2014
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów instytucji kultury