UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi

2015-03-19 1334
Art. czytany: 2341 razy

UCHWAŁA NR III/20/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi