UCHWAŁA NR III/25/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ...

2015-03-19 1341
Art. czytany: 2365 razy

UCHWAŁA NR III/25/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sokoły