INFORMACJA z realizacji projektu pn. „Wirtualny i realny spacer po Gminie Sokoły”

2015-05-19 1223
Art. czytany: 3955 razy

INFORMACJA

Wójt Gminy informuje, iż Gmina Sokoły uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Wirtualny i realny spacer po Gminie Sokoły” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Celem operacji było zwiększenie atrakcji turystycznej Gminy Sokoły poprzez sporządzenie i wydanie materiałów promocyjnych oraz doposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie.
W ramach projektu wydano mapę turystyczną Gminy Sokoły oraz ulotki promocyjne, wykonano wirtualny spacer – multimedialną prezentację dziedzictwa Gminy Sokoły oraz pamiątkową pieczęć turystyczną, jak również wyposażono CIT w Waniewie w laptop i telewizor.
Prezentację multimedialną można oglądać na stronie internetowej gminy www.sokoly.pl.
Zapraszamy!

Okres realizacji operacji od 27.05.2014 r. do 30.03.2015 r.

Kwota dofinansowania: 14.128,71 PLN.
Koszty realizacji operacji razem: 21.175,03 PLN.

Wójt
Józef Zajkowski