UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy

2015-07-03 0843
Art. czytany: 1615 razy

UCHWAŁA NR V/35/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Sokoły za 2014 rok