A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2004 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 27.10.2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Sokoły
Ilość wiadomości z działu '2004 r.': 14
1   Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Sokoły - 30 listopada 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach...
2004-12-21 1047 Czytano:2326 razy » Przeczytaj artykuł
2  Nr XXIV/101/04 Rady Gminy Sokoły - 30 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej...
2004-12-21 1041 Czytano:2318 razy » Przeczytaj artykuł
3  Nr XXIV/100/04 Rady Gminy Sokoły - 30 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru...
2004-12-21 1036 Czytano:2408 razy » Przeczytaj artykuł
4  Nr XXIV/99/04 Rady Gminy Sokoły - 30 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej...
2004-12-21 1032 Czytano:2323 razy » Przeczytaj artykuł
5   Nr XXIV/98/04 Rady Gminy Sokoły - 30 listopada 2004 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
...
2004-12-21 0859 Czytano:2343 razy » Przeczytaj artykuł
6   Nr XXIV/97/04 Rady Gminy Sokoły - 30 listopada 2004 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2004 roku p...
2004-12-21 0806 Czytano:2266 razy » Przeczytaj artykuł
7   Nr XXIV/96/04 Rady Gminy Sokoły - 30 listopada 2004 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości...
2004-12-20 0855 Czytano:2277 razy » Przeczytaj artykuł
8  Nr XXIII/94/04 Rady Gminy Sokoły - 19 października 2004 roku
planu sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Sokoły...
2004-12-20 0839 Czytano:2328 razy » Przeczytaj artykuł
9  Nr XXIII/93/04 Rady Gminy Sokoły - 19 października 2004 roku
ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...
2004-12-20 0835 Czytano:2346 razy » Przeczytaj artykuł
10   Nr XXIII/92/04 Rady Gminy Sokoły - 19 października 2004 roku
trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych n...
2004-12-20 0832 Czytano:2290 razy » Przeczytaj artykuł
11  Nr XXII/89/04 Rady Gminy Sokoły - 24 sierpnia 2004 roku
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby...
2004-12-17 1150 Czytano:2191 razy » Przeczytaj artykuł
12  Nr XVII/76/04 Rady Gminy Sokoły - 16 kwietnia 2004 roku
likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowych Raciborach...
2004-12-17 1136 Czytano:2292 razy » Przeczytaj artykuł
13  Nr XVI/71/04 Rady Gminy Sokoły - 17 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków' na obszarze gminy Sok...
2004-12-15 1445 Czytano:2395 razy » Przeczytaj artykuł
14  Nr XVI/69/04 Rady Gminy Sokoły - 17 lutego 2004 roku
zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,zasad usy...
2004-12-15 1433 Czytano:2248 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
» w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
» w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
» w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
» w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 r.
» w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
» planu sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Sokoły
» ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
» trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl