A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2008 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 27.10.2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Sokoły
» Informacja o wydaniu postanowienia o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Sokoły
» Przetarg nieograniczony na „Rozbudowę drogi gminnej nr 106394B (ul. Żytnia) w miejscowości Sokoły, obejmującą zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz .......'
» Obwieszczenie z dnia 08.10.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ilość wiadomości z działu '2008 r.': 9
1  XII/66/08 - 28 lutego 2008 roku
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężn...
2008-08-12 0844 Czytano:1945 razy » Przeczytaj artykuł
2  XII/67/08 - 28 lutego 2008 roku
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, re...
2008-08-12 0846 Czytano:1877 razy » Przeczytaj artykuł
3  XII/69/08 - 28 lutego 2008 roku
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych pr...
2008-08-12 0848 Czytano:2122 razy » Przeczytaj artykuł
4  XIII/76/08 - 22 kwietnia 2008 roku
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakre...
2008-04-29 1054 Czytano:1867 razy » Przeczytaj artykuł
5  XVIII/87/08 - 2 grudnia 2008 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku p...
2008-12-09 1411 Czytano:1816 razy » Przeczytaj artykuł
6  XVIII/88/08 - 2 grudnia 2008 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości...
2008-12-09 1414 Czytano:1960 razy » Przeczytaj artykuł
7  XVIII/89/08 - 2 grudnia 2008 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych...
2008-12-09 1416 Czytano:1860 razy » Przeczytaj artykuł
8  XVIII/91/08 - 2 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach...
2008-12-09 1420 Czytano:1949 razy » Przeczytaj artykuł
9  XVIII/92/08 - 2 grudnia 2008 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw ...
2008-12-09 1426 Czytano:2049 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Sokoły i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
» w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Sokoły i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
» w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
» określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
» w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 r.
» w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
» w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
» w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl