A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2013 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 27.10.2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Sokoły
» Informacja o wydaniu postanowienia o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Sokoły
» Przetarg nieograniczony na „Rozbudowę drogi gminnej nr 106394B (ul. Żytnia) w miejscowości Sokoły, obejmującą zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz .......'
» Obwieszczenie z dnia 08.10.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ilość wiadomości z działu '2013 r.': 10
1  XXIII/177/2013 - z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawia...
2014-01-20 1010 Czytano:1423 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXIII/171/2013 - z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wy...
2014-01-20 1009 Czytano:1587 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXIII/168/2013 - z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych...
2014-01-20 1006 Czytano:1543 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXIII/167/2013 - z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości...
2014-01-20 0941 Czytano:1644 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXIII/166/2013 - z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał
p...
2014-01-20 0937 Czytano:1561 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXII/165/2013 - 24 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punkcie przedszkolnym...
2013-10-04 1506 Czytano:1677 razy » Przeczytaj artykuł
7  XIX/151/2013 - 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych pr...
2013-10-04 1503 Czytano:1670 razy » Przeczytaj artykuł
8  XVIII/140/2013 - 5 marca 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sokołach...
2013-03-25 1503 Czytano:1504 razy » Przeczytaj artykuł
9  XVIII/137/2013 - z dnia 5 marca 2013 r
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizując...
2013-03-25 1456 Czytano:1558 razy » Przeczytaj artykuł
10  XVIIII/138/2013 - 5 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn.
...
2013-03-25 1501 Czytano:1642 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
» w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
» w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
» w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
» zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Sokoły
» w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
» w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sokołach
» w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
» w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Utworzenie placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku Szkoły Podstawowej w Bruszewie” realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl